FitWay

To autorski projekt aplikacji fana ćwiczeń i zdrowego trybu życia, stworzona w ramach UX Case Study.

Tworzenie wymarzonej sylwetki wiąże się z monitorowaniem swojego trybu życia. Do tego bardzo często przydają się notatki, które z każdym tygodniem się zmieniają. Do menu dodajemy potrawy, zmieniamy ćwiczenia. Na pomoc przychodzi FitWay.

Research

Żeby zrozumieć problemy i potrzeby użytkowników przebadałem ponad 20 użytkowników, którym zależy na zmianie sylwetki. Z badań wynika, że osoby te dzielą się na różne poziomy zaawansowania. Podzieliłem badanych na początkujących, osoby o średnim poziomie zaawansowania i wyższym stopniu zaawansowania.

Problem

Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby chcące zmienić swoją sylwetkę dzielą się na trzy grupy. Stworzyłem persony ukazujące potrzeby i problemy każdej grupy użytkowników.

Persona Persona Persona

Funkcje

Dzięki badaniom wyodrębniłem funkcje na których chciałem skupić się najbardziej.

Wykresy
Najważniejszą funkcją dla użytkownika są wykresy pokazujące jego postępy. Od nich zależy ewentualna korekta ćwiczeń oraz diety.

Plan dnia
Pokazuje o której godzinie nastąpi posiłek i trening. Użytkownik może wybrać gotowy plan lub stworzyć go samemu.

Notatki
Problem z danym ćwiczeniem, uwagi, pomysły. Wszytko co użytkownik uzna za warte zapamiętania może zapisać w notatniku.

Aplikacja

Zdjęcia przedstawiają widok strony głównej aplikacji oraz strony głównej wersji webowej. Pozostałe widoki są w fazie testów.

FitWay App FitWay App